newsletter program pro
stálé zákazníky
DALŠÍ PODMÍNKY
 

VII. DALŠÍ PODMÍNKY

VII/1. Hotelová skupina Danubius si vyhrazuje právo změnit podmínky programu Danubius EuroPoints. Aktuální podmínky lze nalézt na adrese: danubiuseuropoints.com

VII/2. Hotelová skupina Danubius Hotels Group si vyhrazuje právo jednostranně zrušit program Danubius EuroPoints, přičemž má povinnost písemně informovat členy, 90 dnů před ukončením. Po uplynutí 90-denní lhůty před zrušením nesmí být sbírány další EuroPoint body a členové musí své EuroPoint body využít ve lhůtě 180 dnů.

VII/3. V případě ztráty nebo krádeže karty musí její uživatel informovat zákaznický servis Danubius EuroPoints a karta bude zrušena. Hotelová skupina Danubius Hotels Group nebude odpovědná za jakékoli případné škody vzniklé následkem ztráty nebo krádeže karty.

Danubius Hotels Group
Facebook Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prohlížené
 
X